Карнак

Карнак е село в Горен Египет близо до Луксор, известно като най-обширният  религиозен център в Древен Египет. Състои се от многобройни паметници, разпределени в 3 групи сгради, всяка оградена от стена.
Целият храмов комплекс е посветен на боговете Амон Ра, Мут и Хонсу
Зад входа, отбелязан с монументален портал, се откриват големият двор, а зад него хипостилната зала (чийто таван се крепи на огромни колони).
Следва гранитното светилище на бога, където се провеждат церемониите - там се пази лодката, която служи за пренасяне на божеството по време на шествията.
Храмът е свързан с кей на брега на канала, захранван с водите на р. Нил чрез алея, по дължината на която са разположени сфинксове с овнешки глави.
Над 30 фараони в продължения на над 2000 години са се грижили за развитието на този комплекс и поддържането на култа към Слънцето, Луната, Земята от древните египтяни. Комплексът е бил част от древната столица Тива.


АБОНАМЕНТ ЗА ОФЕРТИ