Как да пътувате сигурно и спокойно?

27 Октомври 2020 г.
ПЪТУВАЙТЕ СИГУРНО И СПОКОЙНО!
Напомняме на всички, че организираните чартърни почивки, резервирани до 31.12.2020 г са с включени застраховка Отмяна на пътуване и включен пакет Максимална сигурност
 
ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ и покритие при:
- Злополука или акутно заболяване на застрахованото лице, при условие че към началната дата на пътуването се провежда болнично или домашно лечение и съществува опасност за влошаване на здравословното състояние на застрахованото лице от пътуването.
- Злополука или акутно заболяване на близък на застрахованото лице, при условие, че към началната дата на пътуването се провежда болнично или домашно лечение и застрахованото лице трябва да полага грижи за болния.
- Хоспитализация на застрахованото лице към началната дата на пътуването за период не по-малко от 5 последователни дни вследствие внезапно обостряне на хронично заболяване.
- Хоспитализация на застрахованото лице към началната дата на пътуването вследствие на усложнения при нормално протичаща бременност, при условие че бременността е установена и медицински потвърдена след сключването на застрахователния договор.
- Смърт на застрахованото лице или смърт на близък.
- Увреждане на жилището на застрахованото лице в резултат на пожар, кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица или стихийно бедствие, настъпило не повече от 72 часа преди началната дата на пътуването, при условие че присъствието на застрахованото лице се изисква от компетентен орган, който разследва събитието.
 
ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ вследствие Ковид-19:
- Поставяне под карантина от здравните власти на застрахованото лице или на негов близък, с когото застрахованото лице живее заедно или с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка едно и също пътуване, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19.
- Провеждане на домашно лечение или хоспитализация на застрахованото лице или на негов близък, с когото са застраховани с един и същ застрахователен договор във връзка едно и също пътуване, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19.
- Отказ на превозвача да настани застрахованото лице на борда на посоченото в документа за резервация превозно средство поради:
а) повишена телесна температура, отчетена от превозвача преди отпътуването, или
б) лабораторно потвърден случай на Ковид-19.
- Смърт на застрахованото лице вследствие на потвърден случай на Ковид-19.
- Смърт на близък на застрахованото лице вследствие на потвърден случай на Ковид-19.
* „Близък на застрахованото лице“ е съпругът/съпругата на застрахованото лице, техните родители, деца (включително осиновените), братя и сестри. Когато застрахованото лице няма сключен законен брак, за негов близък се смята и лицето, с което живеят във фактическо съпружеско съжителство, при условие че двамата имат еднакъв постоянен адрес.
 
Пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ
- Безрискова резервация - депозит от само 50 лева;
- Плащане, само при потвърден полет;
- Безплатен PCR тест - При наложено изискване за негативен PCR тест в страната, до която се пътува или за влизане в България от страната на пътуване, тестът е безплатен за вас в лаборатории Рамус
- Гарантирано връщане на пари при наложена карантинаъ-ъбез удръжки, глоби, неустойки
- Без разходи при установяване на зараза с COVID-19 - при установяване на зараза от COVID-19 преди тръгване – позитивен PCR тест, парите Ви се възстановяват на 100%. В случай, че се установи, че сте заразен от COVID-19 по време на пътуването - разходите по лечение в болница се покриват според условията на застраховка „Помощ при пътуване – Травълър“ (базова) на Евроинс. Карантиниране на клиент е за сметка на предплатената вече почивка. Разходи за връщане – за сметка на туроператора.

Всички новини »

АБОНАМЕНТ ЗА ОФЕРТИ