Застраховки

ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА“ 

Какво представлява? 
Медицинска застраховка за български и чуждестранни граждани, предназначена за туристически и бизнес пътувания, работа и обучение в чужбина. 
Застраховка "Помощ при пътуване" осигурява: 
подкрепа при неотложна медицинска помощ в чужбина; богат избор от 13 риска, обособени в 3 покрития - за лесно и бързо комбиниране; възможност за покритие „загуба на личен багаж“; застраховане на професионални спортисти или любителско каране на ски и сноуборд; възможност за разширение на покритието по време на работа – за работещи в чужбина; денонощна асистанс-услуга на територията на цял свят и денонощен център за обслужване на клиенти на различни езици, включително и на български език; 
Какви рискове покрива? 
Основно покритие (задължително): медицински разноски при злополука и/или акутно заболяване; спешна стоматологична помощ; медицинско транспортиране до Република България; репатриране в случай на смърт; други; 
Допълнително покритие „Злополука“ за лица до 65 години: смърт от злополука; трайно намалена или загубена работоспособност от злополука; 
Допълнително покритие „Други рискове, свързани с пътуването“: разходи за телефонни разговори при хоспитализация; удължаване на престоя; преждевременно спешно завръщане; възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи; загуба на личен багаж; закъснение на личен багаж; 
Какви са условията на застраховката? 
Срокът на застраховката се определя от периода на вашето пътуване. За определяне на застрахователната премия важни компоненти са още дестинация, цел на пътуването, възраст, избрана застрахователна сума и др. 
Какви са особеностите тази застраховка? 
няма ограничение по отношение на възраст за сключване на застраховката, но за клиенти на възраст над 65 години цената на полицата е по-висока; отстъпки над 20 % за групови полици от 3 и повече лица; 

ЗАСТРАХОВКА „ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ“ 

Какво представлява? 
Застраховката е предназначена за лица, на които им предстои туристическо, бизнес или друг вид пътуване. Сключва се срещу риска от невъзможност да се осъществи организирано пътуване или самолетен полет, поради причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. 
Застраховка „Отмяна на пътуване” осигурява: 
възможност за избор между 2 покрития - отмяна на пътуване и анулиране на самолетен билет; 
При покритие Отмяна на пътуване се покриват невъзстановими разходи, депозити и други, заплатени предварително по договор за организирано пътуване, които не могат да бъдат възстановени от Туроператора; 
При покритие Анулиране на самолетен билет се покриват разходите за пререзервация или невъзстановимата от авиопревозвача част от стойността на билета; 
Какви рискове покрива? 
В случай на събития породени от: влошаване здравето на Застрахования и/или негови близки роднини; служебни ангажименти на Застрахования; материални щети в жилището на Застрахования; други социални и битови проблеми; 
Какви са условията на застраховката? 
избор на покритие - Отмяна на пътуване или Анулиране на самолетен билет за стойността на услугата; избрано време на сключване на застраховката 
Какви са особеностите на тази застраховка? 
за покритие Отмяна на пътуване е препоръчително застрахователно полицата да се сключи в деня на заплащане на договор по организирано пътуване, за да влиза в сила веднага и да не се вземат под внимание оставащ брой дни до пътуването. Ако все пак решите да сключите по-късно застраховката, трябва да знаете, че трябва да имате не по-малко от 31 дни до началото на пътуването, като начало на застраховката ще бъде 10-я ден от деня на сключването на полицата; 
за покритие Анулиране на самолетен билет полицата се сключва до 3 дни от датата на закупуване на самолетния билет (вкл. датата на закупуване на самолетния билет), но при условие, че до часа на полета остават не по-малко от 48 часа; 
без самоучастие при изплащане на щети; 

ЗАСТРАХОВКА "ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА" № 
№ 13062210000749 /01.06.2022 , валидна до 01.06.2023 г. вкл.

АБОНАМЕНТ ЗА ОФЕРТИ