Банкови реквизити

ДИВА ХОЛИДЕЙЗ ООД 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 
Банкова сметка в лева: 
IBAN: BG53FINV91501000241541 
BIC code: FINVBGSF 

ПРОКРЕДИТ БАНК 
Банкова сметка в евро: 
IBAN: BG09PRCB92301448638002 
BIC code: PRCBBGSF 
 

АБОНАМЕНТ ЗА ОФЕРТИ